Det tror vi på:

Som evangelisk kirke tror vi, at bibelen er Guds ord og på det fundament ønsker vi at bygge vort arbejde som menighed

Vi tilsigter også, at bibelens lære skal danne fundament i den enkeltes liv og færden.
Frikirken tilslutter sig den fælles trosbekendelse som folke- og frikirker har.

Den apostolske troesbekendelse:
Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv