Vi er:

•  En kirke der består af ganske almindelige mennesker, som har oplevet et personligt møde med Gud. Det har forvandlet vore liv og knytter os sammen i et fællesskab med andre kristne.
For os er det at være kristen ikke kun et spørgsmål om højtider og kulturarv, men en livsstil - værdier og principper – der sætter sit præg på en dagligdag, hvor livsglæde, generøsitet, ærlighed og engagement er ledetrådene i familie-, arbejds- og menighedsliv.

•  En kirke åben for alle – vore gudstjenester og arrangementer er offentlige.

•  En kirke, hvor folk fra mange forskellige nationer og generationer mødes og opbygger venskabsrelationer.

• 
En frikirke, dvs. uafhængig af staten og selvforvaltende

•  Bygger på det grundliggende i kristentroen, sådan som det kommer
til udtryk i Trosbekendelsen (se menu Det tror vi på)

• 
En karismatisk kirke, som tror på Guds nærvær og evne
til at gribe afgørende ind i menneskers liv /En karismatisk kirke, som tror på Helligånden som en guddommelig kraftkilde til hjælp fysisk, psykisk og åndeligt

• 
Grenaa Frikirke står ligesom folkekirken til rådighed i forhold til kirkelige handlinger som dåb, nadver, vielser, barnevelsignelser og begravelser.  Læs mere om kirkelige handlinger her

• 
Er en del af den karismatiske kirkeretning, som på verdensplan tæller over 500 millioner mennesker og er den største kristne gruppering efter Den Katolske Kirke

• 
Er en del af FrikirkeNet – en samling af frikirker i Danmark – www.frikirkenet.dk